Desigualtats entre homes i dones


Podem trobar varies desigualtats.

En l'actualitat, tot i que s'intenta canviar, encara existeixen moltes desigualtats entre els homes i les dones. 

A continuació anem a veure alguns exemples: 


5 TIPUS DE DESIGUALTAT 

https://amecopress.net/La-violencia-de-genero-como-consecuencia-de-la-desigualdad

PODER

En política podem veure la desigualtat entre els dos gèneres. 

La participació de les dones en càrrecs executius dels principals partits polítics es xifra en un 38%. I segons dades de l'ONU, el 90% dels caps d'estat de l'món són homes, i, quant a les persones que conformen els parlaments, ¡trobem que la xifra d'homes és de l'76%!

https://gem-report-2017.unesco.org/es/chapter/igualdad-de-genero-a-traves-de-la-escuela-proporcionar-un-entorno-de-aprendizaje-seguro-e-inclusivo/

CONCILIACIÓ

En qüestions de consiliació  també s'aprecia desigualtat de gènere. 

D'entre les persones que no han pogut pagar serveis per a la cura dels fills i, per això, no busquen feina, el 35,8% són dones i només el 9% són homes. En el cas que només decideixin realitzar una retallada de jornada, el 95% dels ocupats a temps parcial per aquests motius són dones. A més, les xifres relatives a treballadors que han deixat d'exercir per un període major d'un any amb motiu de el naixement d'un fill també són aclaridores: en el cas dels homes, el percentatge és d'un 7,4%, mentre que el de dones és d'un 38,2%

https://blog.oxfamintermon.org/5-ejemplos-de-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres/

EN ELS LLOCS DE TREBALL  

El salari mitjà anual d'una dona és un 22,17% més baix que el d'un home, un bon exemple de la desigualtat de gènere. La taxa d'ocupació en dones és de l'44% mentre que la dels homes és de l'55,7%.

D'altra banda, les dones inverteixen 26,5 hores en treball no remunerat, mentre que els homes només dediquen 14 h hores a aquests treballs.

En el cas de les pensions, segons dades de 2018, la diferència també és significativa. Una pensionista rep una mitjana de 740,2 euros mensuals, mentre que el seu equivalent masculí cobra al voltant de 1.162,3 euros.

EN LA EDUCACIÓ 

Les dones que superen l'accés a la universitat són gairebé el 60%, mentre que la xifra en els homes és d'un 41%. Pel que fa als resultats, elles aproven un 82%; ells, un 72%. Unes dades que contrasten amb les xifres de bretxa salarial.

Al contrari en molts paísos, a les nenes y dones, se els priva de l'educació i no les deixen anar a l'escola perque han de fer les feines de casa. 

A LES CASES 

Les tasques de la llar es reparteixen també de forma poc equitativa. En general, les dones dediquen una mitjana setmanal de 20 hores a posar a punt la seva casa, mentre que els homes només una mitjana de 11 hores. A més, la taxa de risc de pobresa també és major en la població femenina, un 21,3% davant el 20,1% dels homes.

https://blog.oxfamintermon.org/5-ejemplos-de-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres/

https://www.bioguia.com/entretenimiento/me-lo-podrias-haber-pedido-un-comic-sobre-la-desigualdad-de-genero_29281076.html

Grup de informatica les digitalis 
Ies d'auro 
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!