ODS 5: 

QUIN ÉS L'OBJECTIU?

Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i les nenes.

¿PERQUÈ?

Les dones i les nenes representen la meitat de la població mundial i també, per tant, la meitat del seu potencial. No obstant això, la desigualtat de gènere persisteix avui a tot el món i provoca l'estancament de el progrés social. En 2014, 143 països tenien garantida en les seves constitucions la igualtat entre homes i dones, però altres 52 països encara no havien contret aquest important compromís.

Hi ha el 8M el dia de la dona per reibindicar nostres dret i que cada vegada hi hagi més igualtat entre homes i dones.

PERQUÈ ÉS IMPORTANT ?

PERQUÈ M'HAURÍA D'IMPORTAR LA IGUALTAT DE GENERE?

Independentment de el lloc on visquem, la igualtat de gènere és un dret humà fonamental. Promoure la igualtat de gènere és essencial en tots els àmbits d'una societat sana: des de la reducció de la pobresa fins a la promoció de la salut, l'educació, la protecció i el benestar de les nenes i els nens.

COM AFECTA LA DESIGUALTAT DE GENERE A LES DONES?

Els desavantatges en matèria d'educació es tradueixen en manca de capacitació i, per tant, d'oportunitats per accedir a el mercat de treball.

L'empoderament de les dones i les nenes és fonamental per impulsar el creixement econòmic i promoure el desenvolupament social. La plena participació de les dones en la força de treball afegiria punts percentuals a la majoria de taxes de creixement nacional, que en molts casos, de dos dígits.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Grup de informatica les digitalis 
Ies d'auro 
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!