QUE PODEM FER PER SOLUCIONAR-HO ?

En aquests cassos cal comptar amb professionals qualificats que ens ajudin a disminuir els casos de violència de gènere, les desigualtats de gènere en el treball, escoles, etc.

És important promoure la igualtat de gènere que ens portarà a aconseguir una reducció de la pobresa, augment de l'educació, salut, protecció i benestar de totes les persones sense importar el seu gènere.

QUÈ PODEM FER DES DEL LLOC DE TREBALL PER ASSOLIR AQUEST ODS?

Formentar una acció educativa (coeducació) fonementada en el reconeixament de les potencialitats i individuals de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, i potsenciar així la igualtat real d'oportunitats.

- Incorporar la perespectiva de génere en totes les polítiques i actuacions municipals que es duguin a terme.

- Potenciar i dotar de recursos els centres d'informació i atenció a les dones.

Fomentar la participació de les dones en l'esfera pública, afavorint la seva cooperació amb les actuacions municipals.

- Formenar i donar soport a lassociament com a vehicle per promoure les polítiques de gènere.

https://lesdigitalis.webnode.es/_files/200000018-9efc69efc8/450/african-black-business-people-1092373-1024x745-0.jpg
Grup de informatica les digitalis 
Ies d'auro 
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!